Health & Safety

Health & Safety – Veilig zitten en gezond werken

Zitten is niet gezond. Langdurig zitten op een industrieel voertuig veroorzaakt vaak gezondheidsklachten. Klachten door zitten tijdens het werk kunnen ontstaan door verkeerde ergonomie, een niet passende stoel, het niet goed instellen, een gebrek aan instelmogelijkheden, een verkeerde zithouding, verkeerd rijgedrag, een te hoge dosis lichaamstrillingen, geen of slecht onderhoud en/of ontbreken van zitinstructie en gebruiksaanwijzingen.

De huidige Arbo-wetgeving wil dat de werkgever de risico’s van het werk vastlegt. De werkgever is samen met de werknemer verantwoordelijk voor klachten die ontstaan door het werk. Speerpunt is preventie.

Wat kunt u doen om de risico’s van het werken op de heftruck te beperken?

  • voorlichting en instructie geven over veilig werken
  • gevaren bestrijden bij de bron
  • de nodige beheersmaatregelen organiseren
  • zorgen voor veilige middelen en werkmethoden

Naast uitval door gezondheidsproblemen heeft u ook te maken met motivatie voor het werk. Het welbevinden van een chauffeur wordt in hoge mate bepaald door de omstandigheden. Een voor hem slechte stoel kan de arbeidsproductiviteit zwaar beïnvloeden.

Het is van belang aandacht te besteden aan al deze aspecten van mobiel zitten. TRÔNE Seating kan u daarbij helpen. Vanuit eigen expertise en door jarenlange samenwerking met verschillende vakexperts.